top of page

Wat is coaching?

Een coach is geen dokter en geen therapeut; al kan coaching wel een therapeutisch effect opleveren. 

Een coach stelt geen diagnose en schrijft geen medicatie voor. 

Een coach is een supporter die er op gericht is om mensen positief te ondersteunen

Een coach luistert naar woorden en naar lichaamstaal, geeft emoties ruimte, bekrachtigt en confronteert, biedt uitdagingen en stimuleert tot reflectie. 

Een coach werkt op maat.  Zeker een creatieve coach zoekt via welke oefening of via welk materiaal jij tot groei komt. 

Wie naar een coach gaat maakt eigen keuzes om elke sessie een stap te zetten in de gewenste richting.  Dit betekent dat je over voldoende draagkracht beschikt om je eigen weg te gaan.  

coachen is warm en positief.jpg
bottom of page